بیمه عمر مشترک

بیمه عمر و سرمایه گذاری طرح مشترک

Haken gruen_2Dمعرفی بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری طرح مشترک:

در این طرح بیمه ایی با داشتن تمام مزایای بیمه عمر و سرمایه گذاری ، دو نفر بدون پرداخت حق بیمه اضافی، می توانند از مزایای بیمه عمر و سرمایه گذاری استفاده نمایند.برای اولین بار به همت یک شرکت بیمه ایی در تاریخ آذر ماه سال ۱۳۸۷ در ایران اجرا شده است.

لطفا جهت اطلاعات کامل در خصوص بیمه عمر و سرمایه گذاری به لینک این بیمه در سایت مراجعه نمایید.

‌‌‌‌‌
‌‌‌
‌‌‌
‌‌‌

مزایای طرح بیمه عمر و سرمایه گذاری مشترک

این طرح بیمه ایی علاوه بر دارا بودن تمامی مزایای بیمه عمر و سرمایه گذاری انفرادی (رجوع به طرح بیمه عمر و سرمایه گذاری) شامل مزایای زیر نیز می باشد:

-با پرداخت یک حق بیمه دو نفر از مزایای بیمه نامه استفاده می نمایند.

-در صورت فوت هر یک از بیمه شدگان تا سقف ۲۵ برابر مبلغ حق بیمه پرداختی به عنوان سرمایه فوت به صورت مجزا به استفاده گنندگان که با نظر همان بیمه شده انتخاب گردیده است پرداخت می گردد.

– هر یک از دو نفر بیمه شدگان می توانند به صورت مجزا  پوشش سرمایه فوت به علت حادثه و بیماریهای خاص تحت پوشش بیمه نامه با پرداخت حق بیمه جزئی بابت هر پوشش بهره مند گردند.

-هر کدام از بیمه شدگان می تواند استفاده کنندگان بیمه نامه را خود انتخاب نماید.

-مزیت خاص: در صورتی که بیمه شده اول دارای پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه (ازکارافتادگی)باشد در صورت فوت ایشان یا از کارافتادگی کامل و دایم وی، بیمه شده دوم تا پایان مدت قرارداد معاف از پرداخت حق بیمه می گردد و شرکت بیمه به جای وی حق بیمه های بیمه نامه فوق را تا پایان مدت قرارداد پرداخت می نماید.

نکته: شما می توانید در کنار طرح بیمه عمر مشترک، از طرح های بیمه عمر ،طرح خودپرداخت یا طرح انفرادی و طرح مستمری نیز استفاده نمایید.

نکته: شما می توانید برای بهره گیری از خدمات بیمه درمان، به صفحه بیمه درمان تکمیلی مراجعه نمایید.

‌‌‌‌‌
‌‌‌
‌‌‌
‌‌‌

Haken gruen_2Dراهنمای خرید بیمه نامه و صدوربیمه:

 

کارگزاری  رسمی بیمه (بیمه کلیک) آمادگی خود را جهت برگزاری مشاوره تخصصی و رایگان با کارشناسان ممتاز خود ، با شرکت ها و موسسات و سازمان ها و تمامی افراد اعلام می نماید.

همینطور جهت مشاوره تخصصی در کلیه امور بیمه ای مربوط به کلیه شرکتهای بیمه ای ، اعلام آمادگی می نماییم.

توجه: حتی در صورت داشتن بیمه عمر مفتخر خواهیم بود به عنوان مشاور بیمه در کنار شما باشیم.

هر شرکت بیمه ای مد نظر شما باشد راه حل ما برای اخذ خدمات قابل قبول در بخش بیمه عمر اجرایی می باشد

مشاوره تخصصی رایگان

لطفا صبر کنید

#

Haken gruen_2Dدرخواست بیمه نامه

با ما تماس بگیرید، پس از مشاوره توسط کارشناسان حرفه ایی ما و تعیین صحیح ریسک، پوشش های مورد نیاز ،تکمیل فرم پیشنهاد و تعیین نرخ و شرایط، بیمه عمر مورد درخواست از طریق شرکت مورد درخواست شما، صادر و در اختیار بیمه گذار قرار خواهد گرفت .

با ما تماس بگیرید
#
#
با ما تماس بگیرید

‌‌‌‌‌
‌‌‌
‌‌‌
‌‌‌

Haken gruen_2Dفرم پیشنهاد بیمه عمر و سرمایه گذاری طرح مشترک

 winrar-icon
فرم پیشنهاد بیمه عمر و سرمایه گذاری طرح مشترک 
را اینجا دریافت نمایید

 

 

طرح های بیمه عمر:

بیمه عمر و سرمایه گذاری ،  بیمه عمر طرح مشترک ، بیمه مستمری و بازنشستگی ، بیمه مستمری زنان خانه دار ، بیمه آتیه فرزندان ، بیمه عمر و سرمایه گذاری طرح خود پرداخت ، بیمه ازدواج جوانان ، بیمه عمر خانواده .