بیمه آسماری

 بیمه آسماری

بیمه آسماری با  مجوز بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و با استناد قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران در منطقه آزاد کیش تاسیس گردید. بیشتر فعالیت بیمه آسماری در زمینه بیمه های درمانی  می باشد که خدمات ارزنده ای را در این زمینه بیمه ای ارائه میکند.