انواع بيمه های حوادث

بیمه حوادث انفرادی

همه ما در زندگی روزمره ممکن است با حوادث غیرمترقبه ایی روبرو شویم که باعث خسارت جانی و هزینه های درمانی بالایی برای ما گردند ، بیمه حوادث این خسارت ها را برای ما جبران می کند.

‌‌‌

ادامه مطلب

بیمه حوادث خانواده

با توجه به حوادثی که ممکن است در روز برای تمامی افراد خانواده رخ دهد . بیمه حوادث خانواده برای جبران خسارات جانی و هزینه های درمانی برای تک تک افراد خانواده می تواند راه گشا باشد.

ادامه مطلب