نحوه همکاری

نحوه همکاری مشاوره ایی ما با سازمان – شرکت شما بدین صورت است که : طی یک قرارداد فی مابین ، تمامی ریسک ها و خطرات مجموعه شما مورد بررسی قرار میگیرد . همچنین بیمه نامه ها و شرایط حاضر این بیمه نامه ها ، سپس پیشنهاداتی جهت پوشش های بیمه ای بهینه ارائه می گردد. بدین صورت:

– تمامی ریسک های مجموعه شما بررسی و جهت کاهش آنها راهکار ارائه می گردد.
-بیمه نامه های مورد نیاز با بهترین نرخ و شرایط از شرکت بیمه ایی که توانایی دریافت ریسک را دارد پیشنهاد می گردد.
-با بررسی بیمه نامه های فعلی از کامل و جامع بودن پوشش های بیمه ایی و نرخ شرایط آنها مطمئن می گردید.
-بررسی سطح توانگری و نحوه خدمات دهی شرکت بیمه ایی که پوشش بیمه از آن دریافت می گردد .

با توجه به موارد یاد شده همکاری در قالب قرارداد مشاوره با توجه به سال ها تجربه ما در صنعت بیمه و اطلاع از نحوه عملکرد شرکت های بیمه ایی ، انتقال بهینه ریسک به شرکت های بیمه و پوشش های بیمه ایی کامل با بهترین نرخ و شرایط قبل از وقوع حادثه برای مجموعه شما می باشد.

شماره خود را قرار دهید تا همکاران ما با شما تماس بگیرند