بیمه ازدواج جوانان

بیمه ازدواج جوانان

‌‌‌‌‌
‌‌‌
‌‌‌
‌‌‌

Haken gruen_2Dمعرفی بیمه ازدواج

امروزه صندوق‌های بیمه‌ای تلاش می کنند خدمات خود را صرفا به تامین بخشی از هزینه‌های درمانی محدود نکنند و با ارائه خدمات حمایتی اجتماعی به بیمه‌شدگان تحت پوشش خود، در افزایش میزان رضایتمندی بیمه‌شدگان از عملکرد سازمان‌های بیمه‌گر با یکدیگر رقابت کنند.
در کشور ما نیز صندوق‌های بیمه‌ای علاوه بر تامین بخشی از هزینه‌های درمانی خدمات دیگری همچون مستمری بازنشستگی، از کار افتادگی، و کمک هزینه ازدواج را به بیمه‌شدگان تحت پوشش خود ارائه می کنند. در کناربیمه ازدواج جوانان، اگر داشتن یک بیمه نامه با سرمایه گذاری بالا نیز برای خودتان بخواهید داشته باشید می تواند با مراجعه به صفحه طرح های بیمه های عمر و انتخاب یکی از طرح های بیمه عمر مانند بیمه عمر انفرادی ، بیمه عمر مشترک ، طرح خودپرداخت و سایر بیمه نامه ها از این بیمه نامه ها نیز استفاده نمایید.

‌‌‌‌‌
‌‌‌
‌‌‌
‌‌‌

Haken gruen_2Dپوششهای بیمه ازدواج به شرح ذیل می باشد:

 1. ارائه پوشش کمک هزینه برای حق المشاوره قبل از ازدواج زوجین
 2. ارائه پوشش کمک هزینه های برگزاری مراسم عقد و عروسی
 3. ارائه پوشش کمک هزینه لغو مراسم عقد و عروسی به علت حوادث
 4. ارائه پوشش کمک هزینه خرید جهیزیه
 5. ارائه پوشش کمک هزینه پرداخت مهریه
 6. ارائه پوشش کمک هزینه خرید مسکن
 7. ارائه پوشش کمک هزینه تولد نخستین فرزند
 8. پوشش فوت بیمه شده
‌‌‌‌‌
‌‌‌
‌‌‌
‌‌‌

Haken gruen_2Dشرایط و مزایای بیمه نامه :

 1. سن بیمه شدگان :افراد از زمان تولد می توانند بیمه شوند تا سن ۳۵ سال تمام.
 2. مدت قرارداد بیمه : مدت بیمه از ۵ سال به بالا و نهایتا حداکثر تا رسیدن بیمه شده به سن ۴۰ سالگی انجام میشود.(۴۰≥ مدت قرارداد + سن بیمه شده).
 3. سرمایه فوت بیمه نامه :حداقل از  ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰ ریال و حداکثر تا۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰ ریال می باشد.
 4. ضریب تعدیل حق بیمه و سرمایه فوت :از صفر  تا ۲۰ درصد سالانه به انتخاب بیمه گذارانجام میشود.
 5. روش پرداخت حق بیمه : مزایای این بیمه نامه به جز پرداخت غرامت فوت بیمه شده در طول قرارداد عبارتست از

. انجام کمک هزینه مشاوره ازدواج حداکثر به میزان ۳۰ درصد ارزش بازخریدی بیمه نامه.

. انجام کمک هزینه برگزاری مراسم ازدواج حداکثر به میزان ۸۰ درصد ارزش بازخریدی بیمه نامه.

. انجام کمک هزینه تهیه مسکن یا جهیزیه حداکثر به میزان ۸۰ درصد ارزش بازخریدی بیمه نامه.

. جبران هزینه ناشی از لغو ناگهانی مراسم ازدواج حداکثر تا سقف ۲۰ درصد ارزش بازخریدی بیمه نامه.

.ارائه  کمک هزینه پرداخت مهریه حداکثر تا سقف ۹۰ درصد ارزش بازخریدی بیمه نامه .

.کمک هزینه تولد نخستین فرزند حداکثر تا سقف ۲۰ درصد ارزش بازخریدی بیمه نامه .

 1. دوره انتظار برای استفاده هر کدام از مزایای ذکر شده، ۵ سال بعد از تهیه بیمه نامه می باشد.
 2. شرط استفاده و دریافت هر یک از مزایای بیمه نامه ارایهمستندات مثبتهخواهد بود.
 3. با توجه به هریک از مزایای بیمه نامه برای بیمه گذار، جدول بیمه نامه طراحی و ارائه می شود.
 4. هزینه ناشی از لغو ناگهانی مراسم ازدواج صرفا بابت وقوع هر یک از اتفاق های زیر و با ارایه مدارک مربوطه قابل پرداخت می باشد:
 5. فوت یکی از زوجین
 6. فوت یکی از بستگان سببی یا نسبی درجه یک زوجین
 7. وقوع هرگونه حادثه در حین اجرای مراسم
 8. استفاده کننده درصورت حیات این بیمه نامه در پایان مدت قرارداد ، صرفاشخص بیمه شده
  می باشد.
 9. در یافت سود خالص : سود سرمایه پرداختی در انتهای دوره معاف از مالیات و هر گونه عوارض می باشد و تمامی آن متعلق به شما می باشد.

Haken gruen_2Dراهنمای خرید بیمه نامه و صدوربیمه:

کارگزاری  رسمی بیمه (بیمه کلیک) آمادگی خود را جهت برگزاری مشاوره تخصصی و رایگان با کارشناسان ممتاز خود ، با شرکت ها و موسسات و سازمان ها و تمامی افراد اعلام می نماید.

همینطور جهت مشاوره تخصصی در کلیه امور بیمه ای مربوط به کلیه شرکتهای بیمه ای ، اعلام آمادگی می نماییم.

توجه: حتی در صورت داشتن بیمه عمر مفتخر خواهیم بود به عنوان مشاور بیمه در کنار شما باشیم.

هر شرکت بیمه ای مد نظر شما باشد راه حل ما برای اخذ خدمات قابل قبول در بخش بیمه عمر اجرایی می باشد

مشاوره تخصصی رایگان

لطفا صبر کنید

#

Haken gruen_2Dدرخواست بیمه نامه

با ما تماس بگیرید، پس از مشاوره توسط کارشناسان حرفه ایی ما و تعیین صحیح ریسک، پوشش های مورد نیاز ،تکمیل فرم پیشنهاد و تعیین نرخ و شرایط، بیمه عمر مورد درخواست از طریق شرکت مورد درخواست شما، صادر و در اختیار بیمه گذار قرار خواهد گرفت .

با ما تماس بگیرید

‌‌‌
س بگیرید

‌‌‌‌‌‌‌‌Haken gruen_2Dفرم پیشنهاد بیمه عمر 
 winrar-icon
فرم پیشنهاد بیمه عمر 

طرح های بیمه عمر:

بیمه عمر و سرمایه گذاری ،  بیمه عمر طرح مشترک ، بیمه مستمری و بازنشستگی ، بیمه مستمری زنان خانه دار ، بیمه آتیه فرزندان ، بیمه عمر و سرمایه گذاری طرح خود پرداخت ، بیمه ازدواج جوانان ، بیمه عمر خانواده .