بیمه زندگی مان

بررسی شرایط و مزایای پوشش بیمه عمر و زندگی  مان ایران در یک نگاه:

 

بیمه های عمر که توسط شرکت های مختلف بیمه ای با اسامی مختلف ارائه می گردد شرایط و تعهدات متنوعی را هم  از جهت سرمایه گذاری  و هم از جهت  پوشش ها و تعهدات بیمه ایی مانند سرمایه فوت بیمه شده ،سرمایه حادثه بیمه شده  ،سرمایه امراض خاص، یا از کار افتادگی در نهایت تبدیل به مستمری و بازنشستگی فراهم  می کند. حال ما می توانیم به عنوان یک سرمایه گذاری یا به عنوان یک کمک هزینه در شرایط نیاز مالی و یا رفاه در زمان باز نشستگی و پشتوانه مالی یا در زمان خسارت بیمه ایی از هر یک از طرح های بیمه عمر که توسط شرکت های مختلف بیمه ای ارائه می شود یک بیمه نامه مناسب برای خودمان و عزیزانمان تهیه نماییم. انتخاب بیمه عمر از هر یک از شرکت ها نیاز به بررسی فاکتورهایی دارد مانند : سطح توانگری شرکت بیمه در جبران تعهدات خود، مقایسه شرایط بهینه سرمایه گذاری و پوشش های  بیمه ایی. با توجه به همه این شرایط، انتخاب یک کارشناس بی طرف جهت انتخاب بیمه نامه مناسب لازم و ضروری به نظر می رسد در ذیل به بررسی طرح بیمه عمر و زندگی مان می پردازیم:

مزایای بیمه نامه بیمه عمر و زندگی مان ایران:

-انعطاف پذیری در حق بیمه و سرمایه بیمه عمر

-امکان بازخرید در طی مدت بیمه عمر و زندگی مان

-امکان تعدیل در مبلغ حق بیمه و سرمایه های بیمه عمر و زندگی مان

-معافیت مالیاتی بیمه نامه

-معاف از انحصار وراثت

-پرداخت سود مشارکت

-پرداخت وام از محل اندوخته بیمه نامه

مبلغ حق بیمه عمر و زندگی مان ایران: از مبلغ 1میلیون تومان در سال تا حداکثر مبلغ 16 میلیون تومان

مدت بیمه نامه عمر و زندگی مان ایران: از 5 سال تا 30 سال

شرط سنی بیمه شده عمر و زندگی مان ایران: از بدو تولد تا 70 سالگی

سرمایه بیمه عمر و زندگی مان ایران: سرمایه فوت بسته به مبلغ حق بیمه 5 تا 35 برابر حق بیمه

سرمایه فوت به علت حادثه عمر و زندگی مان ایران:  پرداخت 50 تا 140 برابر حق بیمه سالیانه

سرمایه هزینه پزشکی به علت حادثه در عمر و زندگی مان ایران: تا 20 برابر سرمایه فوت

پوشش از کارافتادگی و نقص عضو ناشی از حادثه دربیمه عمر و زندگی مان ایران: تا 100 درصد سرمایه فوت بیمه نامه می باشد .

سرمایه امراض خاص در بیمه عمر و زندگی مان ایران: تا 25 درصد سرمایه فوت و تا 20 میلیون تومان برای یکی از امراض خاص و یا پیوند اعضاء اصلی بدن و50 درصد سرمایه فوت و تا 30 میلیون تومان برای سرطان.

پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه از کار افتادگی در بیمه عمر و زندگی مان ایران: پرداخت 1 تا 3برابر آخرین حق بیمه سالانه و به مدت ده سال، در صورت از کارافتادگی کامل و دائم بر اثر حادثه بیمه شده.

روش پرداخت حق بیمه عمر و زندگی مان ایران: به صورت ماهیانه(گروهی)،دو ماهه و سه ماهه و شش ماهه و سالیانه امکان پذیر می باشد،درصورت پرداخت حق‌بیمه‌ به‌ صورت اقساط، هزینه تقسیط نیز‌محاسبه خواهدشد.

بیمه عمر و زندگی مان ایران،  بیمه جامع عمر و پس انداز آسیا، بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد، بیمه عمر و سرمایه گذاری پارسیان، بیمه عمر و سرمایه گذاری کارآفرین، بیمه عمر و سرمایه گذاری سامان، بیمه عمر و سرمایه گذاری ما، بیمه عمر و سرمایه گذاری نوین.