بیمه عمر و سرمایه گذاری ما

بررسی شرایط و مزایای پوشش بیمه عمر و سرمایه گذاری  ما در یک نگاه:

مزایای بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری ما:

-انعطاف پذیری در حق بیمه و سرمایه بیمه عمر

-امکان بازخرید در طی مدت بیمه نامه

-امکان تعدیل در مبلغ حق بیمه و سرمایه های بیمه نامه

-معافیت مالیاتی بیمه نامه

-معاف از انحصار وراثت

-پرداخت سود مشارکت

-پرداخت وام از محل اندوخته بیمه نامه

مبلغ حق بیمه عمر و سرمایه گذاری ما: از مبلغ 2میلیون تومان در سال تا حداکثر مبلغ 16 میلیون تومان

مدت بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری ما: از 5 سال تا 30 سال

شرط سنی بیمه شده عمر و سرمایه گذاری ما: از بدو تولد تا 65 سالگی

سرمایه بیمه عمر عمر و سرمایه گذاری ما: سرمایه فوت بسته به مبلغ حق بیمه تا 200 میلیون تومان.

سرمایه فوت به علت حادثه عمر و سرمایه گذاری ما: حداکثر  تا 4 برابر سرمایه فوت و با شرط سنی بیمه شده برای سن 4 سال به بالا ارائه میشود.

سرمایه هزینه پزشکی به علت حادثه عمر و سرمایه گذاری ما: 20 درصد سرمایه فوت تا 20 میلیون تومان.

پوشش از کارافتادگی و نقص عضو ناشی از حادثه عمر و سرمایه گذاری ما: این پوشش برای بیمه شدگان 4 سال به بالا تا انتهای مدت بیمه نامه قابل ارائه است و سرمايه نقص عضو برابر 100 درصد سرمايه فوت به هر علت تعيين مي­گردد.

سرمایه امراض خاص: با توجه به حق بیمه پرداختی و 30%سرمایه فوت و حداکثر سقف 25 میلیون تومان.

پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه از کار افتادگی عمر و سرمایه گذاری ما: به شرط شاغل بودن و سن بیمه شده از 18 تا 60 سال در صورت از کار افتادگی بیمه شده معاف از پرداخت حق بیمه می باشد

روش پرداخت حق بیمه عمر و سرمایه گذاری ما: به صورت ماهیانه(گروهی)،دو ماهه و سه ماهه و شش ماهه و سالیانه امکان پذیر می باشد،درصورت پرداخت حق‌بیمه‌ به‌ صورت اقساط، هزینه تقسیط نیز‌محاسبه خواهدشد.
بیمه عمر و زندگی مان ایران،  بیمه جامع عمر و پس انداز آسیا، بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد، بیمه عمر و سرمایه گذاری پارسیان، بیمه عمر و سرمایه گذاری کارآفرین، بیمه عمر و سرمایه گذاری سامان، بیمه عمر و سرمایه گذاری نوین.