بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد

بررسی شرایط و مزایای پوشش بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد در یک نگاه:

با توجه به شرایط  سرمایه گذاری و پوشش های بیمه ای بیمه های عمر و سرمایه گذاری که توسط شرکتهای مختلف ارائه می شود ، در ذیل به بررسی طرحبیمه عمر و تامین آتیه شرکت بیمه پاسارگاد می پردازیم:

مزایای بیمه نامه عمر و تامین آتیه پاسارگاد:

-انعطاف پذیری در حق بیمه و سرمایه بیمه نامه

-امکان بازخرید در طی مدت بیمه نامه

-امکان تعدیل در مبلغ حق بیمه و سرمایه های بیمه نامه

-معافیت مالیاتی بیمه نامه

-معاف از انحصار وراثت

-پرداخت سود مشارکت

-پرداخت وام از محل اندوخته بیمه نامه

مبلغ حق بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد : از مبلغ 1میلیون تومان در سال تا حداکثر مبلغ 16 میلیون تومان

مدت بیمه نامه عمر و تامین آتیه پاسارگاد: از 5 سال تا 30 سال

شرط سنی بیمه شده در عمر و تامین آتیه پاسارگاد: از بدو تولد تا 70 سالگی

سرمایه بیمه عمر  و تامین آتیه پاسارگاد: سرمایه فوت بسته به مبلغ حق بیمه حداکثر تا سقف 200 میلیون تومان.

سرمایه فوت به علت حادثه در عمر و تامین آتیه پاسارگاد: سرمایه فوت حادثه با توجه به مبلغ حق بیمه و حداکثر مبلغ سرمایه حادثه 400 میلیون تومان.

پوشش از کارافتادگی و نقص عضو ناشی از حادثه در عمر و تامین آتیه پاسارگاد: با توجه به سرمایه فوت هر فرد و حداکثر تا سقف 40 میلیون تومان .

سرمایه امراض خاص در بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد: با توجه به حق بیمه پرداختی و 25 میلیون تومان برای هر بیماری.

پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه از کار افتادگی در عمر و تامین آتیه پاسارگاد: در صورت از کارافتادگی کامل و دائم بیمه شده سرمایه عمر حداکثر تا مبلغ 40 میلیون تومان تحت عنوان سرمایه از کارافتادگی پرداخت می گردد.

روش پرداخت حق بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد : به صورت ماهیانه(گروهی)،دو ماهه و سه ماهه و شش ماهه و سالیانه امکان پذیر می باشد،درصورت پرداخت حق‌بیمه‌ به‌ صورت اقساط، هزینه تقسیط نیز‌محاسبه خواهدشد.

 

بیمه عمر و زندگی مان ایران،  بیمه جامع عمر و پس انداز آسیا، بیمه عمر و سرمایه گذاری پارسیان، بیمه عمر و سرمایه گذاری کارآفرین، بیمه عمر و سرمایه گذاری سامان، بیمه عمر و سرمایه گذاری ما، بیمه عمر و سرمایه گذاری نوین.