بیمه عمر و سرمایه گذاری کارآفرین

بررسی شرایط و مزایای پوشش بیمه عمر و سرمایه گذاری کارآفرین در یک نگاه:

با توجه به شرایط  سرمایه گذاری و پوشش های بیمه ای بیمه های عمر و سرمایه گذاری که توسط شرکتهای مختلف ارائه می شود ، در ذیل به بررسی طرح بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه کارآفرین می پردازیم:

مزایای بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری کارآفرین:

-انعطاف پذیری در حق بیمه و سرمایه بیمه نامه

-امکان بازخرید در طی مدت بیمه نامه

-امکان تعدیل در مبلغ حق بیمه و سرمایه های بیمه نامه

-معافیت مالیاتی بیمه نامه

-معاف از انحصار وراثت

-پرداخت سود مشارکت

-پرداخت وام از محل اندوخته بیمه نامه

مبلغ حق بیمه عمر و سرمایه گذاری کارآفرین: از مبلغ 1میلیون تومان در سال تا حداکثر مبلغ 16 میلیون تومان

مدت بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری کارآفرین : از 5 سال تا 30 سال

شرط سنی بیمه شده در عمر و سرمایه گذاری کارآفرین: از بدو تولد تا 69 سالگی

سرمایه بیمه عمر در عمر و سرمایه گذاری کارآفرین: سرمایه فوت بسته به مبلغ حق بیمه تا400 میلیون تومان

سرمایه فوت به علت حادثه در عمر و سرمایه گذاری کارآفرین: سرمایه فوت حادثی با توجه به مبلغ حق بیمه تا 400 میلیون تومان

سرمایه امراض خاص عمر و سرمایه گذاری کارآفرین: پوشش تکمیلی بیماریها بسته به حق بیمه پرداختی شما تعریف شده و حداکثر تا سقف 50 میلیون تومان

پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه از کار افتادگی عمر و سرمایه گذاری کارآفرین: به شرط شاغل بودن و سن بیمه شده از 18 تا 60 سال در صورت از کار افتادگی بیمه شده معاف از پرداخت حق بیمه می باشد ، دوره انتظار یک سال

روش پرداخت حق بیمه عمر و سرمایه گذاری کارآفرین: نحوه پرداخت حق بیمه در ین بیمه به صورت پرداخت سالانه و یکجا می باشد.

 

بیمه عمر و زندگی مان ایران،  بیمه جامع عمر و پس انداز آسیا، بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد، بیمه عمر و سرمایه گذاری پارسیان، بیمه عمر و سرمایه گذاری سامان، بیمه عمر و سرمایه گذاری ما، بیمه عمر و سرمایه گذاری نوین.