بیمه جامع عمر و پس انداز آسیا

بررسی شرایط و مزایای پوشش بیمه جامع عمر و پس انداز آسیا در یک نگاه:

با توجه به شرایط  سرمایه گذاری و پوشش های بیمه ای بیمه های عمر و سرمایه گذاری که توسط شرکتهای مختلف ارائه می شود ، در ذیل به بررسی طرح بیمه جامع عمر و پس انداز شرکت بیمه آسیا می پردازیم:

مزایای بیمه نامه جامع عمر و پس انداز آسیا:

-انعطاف پذیری در حق بیمه و سرمایه بیمه عمر

-امکان بازخرید در طی مدت بیمه جامع عمر و پس انداز آسیا

-امکان تعدیل در مبلغ حق بیمه و سرمایه های بیمه جامع عمر و پس انداز آسیا

-معافیت مالیاتی بیمه نامه

-معاف از انحصار وراثت

-پرداخت سود مشارکت

-پرداخت وام از محل اندوخته بیمه نامه

مبلغ حق بیمه جامع عمر و پس انداز آسیا: از مبلغ 1میلیون تومان در سال تا حداکثر مبلغ 16 میلیون تومان

مدت بیمه نامه جامع عمر و پس انداز آسیا: از 5 سال تا 30 سال

شرط سنی بیمه شده بیمه جامع عمر و پس انداز آسیا: از بدو تولد تا 70 سالگی

سرمایه بیمه عمرجامع عمر و پس انداز آسیا: سرمایه فوت بسته به مبلغ حق بیمه تا 25 برابر حق بیمه و حداکثر مبلغ سرمایه فوت 100 میلیون تومان

سرمایه فوت به علت حادثه جامع بیمه عمر و پس انداز آسیا: حداکثر تا 3 برابر سرمایه فوت و با شرط سنی بیمه شده بین 10 تا 70 سال و حداکثر مبلغ سرمایه حادثه 200 میلیون تومان

سرمایه هزینه پزشکی به علت حادثه بیمه جامع عمر و پس انداز آسیا : شرط سنی 10 تا 70 سال و تا 10 درصد سرمایه حادثه

پوشش از کارافتادگی و نقص عضو ناشی از حادثه بیمه جامع عمر و پس انداز آسیا: با شرط سنی 10 تا 70 سال ،سرمایه پوشش نقص عضو سرمایه پوشش معادل 50 درصد یا 100 درصد سرمایه فوت بیمه نامه می باشد .

سرمایه امراض خاص بیمه جامع عمر و پس انداز آسیا: با شرط سنی   10 تا 60 سال  و حداکثر سقف 20 میلیون تومان و  دوره انتظار 6 ماه از اعتبار بیمه نامه

پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه از کار افتادگی بیمه جامع عمر و پس انداز آسیا: به شرط شاغل بودن و سن بیمه شده از 18 تا 55 سال در صورت از کار افتادگی بیمه شده معاف از پرداخت حق بیمه می باشد ، دوره انتظار یک سال

روش پرداخت حق بیمه جامع عمر و پس انداز آسیا: به صورت ماهیانه(گروهی)،دو ماهه و سه ماهه و شش ماهه و سالیانه امکان پذیر می باشد،درصورت پرداخت حق‌بیمه‌ به‌ صورت اقساط، هزینه تقسیط نیز‌محاسبه خواهدشد.

بیمه عمر و زندگی مان ایران، بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد، بیمه عمر و سرمایه گذاری پارسیان، بیمه عمر و سرمایه گذاری کارآفرین، بیمه عمر و سرمایه گذاری سامان، بیمه عمر و سرمایه گذاری ما، بیمه عمر و سرمایه گذاری نوین.