بیمه مسئولیت

چرا بیمه مسئولیت

حوادث و اتفاقات و در پی آن صدمات بدنی و جانی در حین انجام کار دور از ذهن نمی باشد.کارکنان و کارگران همواره ممکن است در معرض وقوع حوادث از این دست قرار گیرند از طرفی قوانین کار و مجازات ،مسئولیت های بالقوه سنگینی را به ‌صورت تکلیف جهت جبران غرامت صدمات بدنی و جانی وارد به کارکنان در زمان کار ،متوجه کارفرمایان می‌نماید.از سویی دیگر سازمان تامین اجتماعی مجموعه ایی از شرایط بهینه که منافع آن بطور مستقیم و کاملا منحصر مربوط به کارکنان می باشد و نباید تصور شود که با هدف پوشش خسارات و غراماتی که مسئولیت آن بر عهده کارفرما است،طراحی شده . در چنین وضعیتی کارفرما در زمان وقوع حادثه و خسارت به کارکنان موظف به پرداخت مبالغ گزاف غرامت به منظور جلب رضایت زیان دیده یا بازماندگان کارکنان خود می‌شوند .بیمه مسئولیت مدنی کارفرما جهت این مهم طراحی شده است.

انواع بیمه های مسئولیت

بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی (ثالث)

بیمه مسئولیت حرفه ای مجریان پروژه در قبال اشخاص ثالث و اشخاص ثالث و کارکنان اجرایی پروژه ساختمانی، بدین معنی..

ادامه مطلب

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان (صنعتی و خدماتی)

کارفرما با داشتن بیمه مسئولیت خود را در قبال صدماتی که از اتفاقات و حوادثی که از کار به کارکنانش وارد می گردد پوشش می دهد…

ادامه مطلب

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارگران ساختمانی

کارگران هر پروژه ساختمانی در معرض حوادثی هستند که از انجام کار به آنها وارد می شود کارفرمایان در نظر داشته باشند که بیمه مسئولیت …

ادامه مطلب

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان عمرانی

در بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارگران عمرانی ، مسئولیت مدنی کارفرمایان ناشی از حوادثی که از اجرای پروژه ..

ادامه مطلب

بیمه مسئولیت پیمانکاران

پیمانکاران هر پروژه ایی ممکن است در اثر حادثه در محل اجرای پروژه مسئول صدمات بدنی وارد به اشخاص ثالث و… باشند بیمه مسئولیت …

ادامه مطلب

بیمه مسئولیت حرفه ایی پزشکان

اگر پزشک هستید ممکن است از اشتباه و خطا در حین انجام وظیه به افراد و بیماران آسیب و صدمات وارد شود بیمه مسئولیت پزشکان…

ادامه مطلب

بیمه مسئولیت حرفه ای پیرا پزشکان

بیمه مسئولیت پیراپزشکان ایشان را در قبال حوادثی که از عمل آنها در محل کار به بیماران و اشخاص ثالث…

ادامه مطلب

بیمه مسئولیت مدنی مهندس ناظر

در بیمه مسئولیت مهندسین ناظر (مهندسین ناظر-محاسب و طراح) اگر در اثر خطا و اشتباه مهندس مربوطه خسارتی …

ادامه مطلب

بیمه مسئولیت فنی بیمارستان و درمانگاه

بیمه مسئولیت مدنی بیمه گذار در قبال بیماران، اشخاص ثالث می باشد ، اگر در محل مورد بیمه حادثه ایی رخ دهد که …

ادامه مطلب

بیمه مسئولیت مدنی دارندگان اسانسور در قبال استفاده کنندگان

در بیمه مسئولیت آسانسور خسارت های بدنی و مالی وارده به استفاده کنندگان از آسانسور های نصب شده در ساختمان های که از …

ادامه مطلب

بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی در قبال اشخاص

مسئولیت مدنی بیمه گذار جهت جبران خسارت ها و صدمات جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث ناشی از آتش سوزی که در آنها…

ادامه مطلب

بیمه مسئولیت تابلوهای تبلیغاتی

این بیمه مسئولیت بیمه گذار را که صاحب یا مسئول تابلوی تبلیغاتی می باشد در قبال حوادثی که ممکن است از …

ادامه مطلب

بیمه مسئولیت مدیران هتل ها و واحد های اقامتی

عبارت است از بیمه مسئولیت مدیران واحدهای اقامتی( هتلها- مهمانسرا ها- متلها) در خصوص جبران خسارت بدنی و مالی …

ادامه مطلب

بیمه مسئولیت مجموعه های ورزشی

در مجموعه های ورزشی امکان اینکه به افرادیکه در این مجموعه ورزش و یا تردد می کنند دچار حادثه گردند که در آن مسئولیت بیمه گذار…

ادامه مطلب

بیمه مسئولیت مهد کودک

اگر در محل مهد کودک یا در زمان کار مهد به کودکان در طی حوادث خسارات و صدمات بدنی وارد گردد در چنین وضعی…

ادامه مطلب

بیمه مسئولیت پارکینگ

در محل پارکینگ خسارات وارده از حادثه اعم از جانی و یا مالی را که در آن مسئولیت دارنده پارکینگ مشخص گردد تا…

ادامه مطلب

بیمه مسئولیت مدیران تعمیرگاه

اگر در محل یک تعمیرگاه مجاز به افراد در اثر حادثه  خسارات جانی و مالی وارد گردد که در آن مسئولیت دارنده تعمیرگاه محرز گردد…

ادامه مطلب

بیمه مسئولیت مدیران شهربازی

در این بیمه مسئولیت مدنی مدیران شهربازی در مقابل استفاده کنندگان از دستگاههای محل شهربازی بدین معنی…

ادامه مطلب

بیمه مسئولیت جرثقیل

در این بیمه نامه  مسئولیت بیمه گذار(دارنده جرثقیل) در قبال اشخاص ثالث را در صورتیکه حادثه منجر به خسارات …

ادامه مطلب

بیمه مسئولیت مدیران رستوران

 استفاده کنندگان از رستوران اگر در محل رستوران دچار حادثه منجر به صدمات بدنی گردند و مقصر در این حادثه دارنده رستوران باشد….

ادامه مطلب

بیمه مسئولیت مدنی دارندگان ماشین آلات ساختمانی

بیمه ای که تجهیزات و ماشین آلات پیمانکاران (معمولاً متحرک و سنگین) از قبیل لودر، بولدوزر، گریدر، جرثقیل، سنگشکن، کارخانه

ادامه مطلب