بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی

بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی

‌‌‌‌‌
‌‌‌
‌‌‌
‌‌‌

Haken gruen_2Dچرا بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی:

در زمان وقوع آتش سوزی غیر از اینکه اموال ما دچار خسارت می شود ما مسئول آسیب جانی و مالی که به دیگران ناشی از آتش سوزی وارد می شود هستیم در چنین حالتی بیمه مسئولیت ناشی آتش سوزی بیمه گذار را در قبال این خسارات پوشش می دهد.
‌‌‌
‌‌‌
‌‌‌

Haken gruen_2D معرفی بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی

در بیمه مسئولیت آتش سوزی در صورت احراز مسئولیت بیمه گذار ، خسارت های جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث که ناشی از آتش سوزی می باشد را پوشش می دهد.
‌‌‌
‌‌‌
‌‌‌

‌‌‌موارد خارج از پوشش بیمه مسئولیت مدنی،  استثنائات Exclusions  :

برخی از مواردیکه از  تعهدات بیمه گر در بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی خارج است:
— غرامات جانی بیمه گذار و وابستگان مانند پدر،مادر،فرزند،همسر و کارکنان و …
— عمد و تقلب بیمه گذار و کارکنان تحت امر وی
— خسارات وارد به پول نقد و …
–خسارات ناشی از جنگ و تشعشعات اتمی و ….
— جرائم و مجازاتهای قابل خرید بیمه گذار در مراجع قضایی.

Haken gruen_2Dشرایط،تعهدات و خسارات تحت پوشش بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی

در بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی خسارت های بدنی و مالی وارده به اشخاص ثالث با رعایت شرایط بیمه نامه پوشش دارد:
– جبران هزینه های پزشکی
– جبران غرامات فوت و نقص عضو
– جبران خسارات مالی

‌‌‌‌‌
‌‌‌
‌‌‌
‌‌‌
‌‌‌
‌‌‌

Haken gruen_2Dراهنمای خرید بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی و صدوربیمه:

کارگزار رسمی بیمه (بیمه کلیک) آمادگی خود را جهت برگزاری جلسات با  افراد ،کارفرمایان و سازمان ها جهت مشاوره تخصصی و ارایه اطلاعات کامل اعلام می نماید

همینطور جهت مشاوره تخصصی در کلیه امور بیمه ای مربوط به کلیه شرکتهای بیمه ای ، اعلام آمادگی می نماییم.

توجه: حتی در صورت داشتن بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی مفتخر خواهیم بود به عنوان مشاور بیمه در کنار شما باشیم.

هر شرکت بیمه ای مد نظر شما باشد راه حل ما برای اخذ خدمات قابل قبول در بخش بیمه مسئولیت اجرایی می باشد

مشاوره تخصصی رایگان

لطفا صبر کنید

درخواست بیمه نامه:

با ما تماس بگیرید ،پس از مشاوره توسط کارشناسان حرفه ایی ما و تعیین صحیح ریسک، پوشش های مورد نیاز پروژه ،تکمیل فرم پیشنهاد و بازدید کارشناس بیمه گر از مورد بیمه(در صورت نیاز) و تعیین نرخ و شرایط، بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی صادر خواهد شد.

‎‏

با ما تماس بگیرید

‌‌‌‌‌
‌‌‌
‌‌‌

Haken gruen_2Dفرم پیشنهاد بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی

 winrar-icon فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی را اینجا دریافت نمایید

 

‌‌‌‌‌
‌‌‌
‌‌‌
‌‌‌