بیمه مسئولیت پارکینگ

بیمه مسئولیت پارکینگ

‌‌‌‌‌
‌‌‌
‌‌‌
‌‌‌

Haken gruen_2Dچرا بیمه مسئولیت پارکینگ 

اگر دارنده و مسئول پارکینگ هستید داشتن بیمه مسئولیت برای شما الزامی است برای اینکه ممکن است، مسئول خسارت یا آسیبی که به دیگران و اموالشان در محل پارکینگ وارد شده است شناخته شوید. مناسب‌ترین راه برای جبران چنین خسارتهایی بیمه‌ مسئولیت پارکینگ می باشد.
‌‌‌
‌‌‌
‌‌‌

‌‌‌‌‌
‌‌‌
‌‌‌
‌‌‌

Haken gruen_2Dمعرفی بیمه مسئولیت پارکینگ :

بیمه مسئولیت پارکینگ عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی بیمه گذار در مقابل خسارت جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث( استفاده کنندگان از پارکینگ) و خودروهای متعلق به آنها مشروط به احراز مسئولیت وی توسط مقامات ذی صلاح و شرکت بیمه گر.

‌‌‌‌‌
‌‌‌

‌‌‌

Haken gruen_2Dشرایط،تعهدات و خسارات تحت پوشش بیمه مسئولیت پارکینگ:

تعهدات بیمه مسئولیت پارکینگ داران:
– جبران هزینه های پزشکی
– جبران غرامات فوت و نقص عضو
– جبران خسارات مالی

‌‌‌‌‌
‌‌‌
‌‌‌
‌‌‌

موارد خارج از پوشش بیمه مسئولیت مدنی،  استثنائات Exclusions :

برخی ازخسارتهایی که از تعهدات بیمه گر بیمه مسئولیت پارکینگ خارج است:
– خسارات ناشی از عمد بیمه گذار و یا کارکنان و نمایندگان و شرکای وی.
–  خسارت وارد به اموال داخل اتومبیل.
– خسارت مالی ناشی از تصادم اتومبیل در داخل پارکینگ
– خسارت های ناشی از جنگ، انقلاب، شورش، اعتصاب و ….
– خسارت های ناشی از تخلف از قوانین
– خسارت مالی وارد به خودرو ناشی از شکست شیشه، برخورد مواد شیمیایی و سقوط اجسام

‌‌‌‌‌

‌‌‌

Haken gruen_2Dراهنمای خرید بیمه مسئولیت پارکینگ و صدوربیمه:

کارگزاری رسمی بیمه (بیمه کلیک) آمادگی خود را جهت برگزاری جلسات با مسئولین ،کارفرمایان و سازمان ها جهت مشاوره تخصصی و ارایه اطلاعات کامل اعلام می نماید

همینطور جهت مشاوره تخصصی در کلیه امور بیمه ای مربوط به کلیه شرکتهای بیمه ای ، اعلام آمادگی می نماییم.

توجه: حتی در صورت داشتن بیمه مسئولیت پارکینگ مفتخر خواهیم بود به عنوان مشاور بیمه در کنار شما باشیم.

هر شرکت بیمه ای مد نظر شما باشد راه حل ما برای اخذ خدمات قابل قبول در بخش بیمه مسئولیت اجرایی می باشد

مشاوره تخصصی رایگان

لطفا صبر کنید

درخواست بیمه نامه:

‎‏با ما تماس بگیرید ،پس از مشاوره توسط کارشناسان حرفه ایی ما و تعیین صحیح ریسک، پوشش های مورد نیاز پروژه ،تکمیل فرم پیشنهاد و بازدید کارشناس بیمه گر از مورد بیمه(در صورت نیاز) و تعیین نرخ و شرایط، بیمه مسئولیت پارکینگ صادر خواهد شد.

با ما تماس بگیرید


#
#با ما تما
‌‌‌
‌‌‌

‌‌‌‌‌
‌‌‌
‌‌‌
‌‌‌

Haken gruen_2Dفرم پیشنهاد بیمه مسئولیت پارکینگ

 winrar-icon فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت پارکینگ را اینجا دریافت نمایید

 

‌‌‌‌‌
‌‌‌