خسارت بیمه مسئولیت

در زمان وقوع خسارت موضوع بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان فرد بیمه گذار موظف است در کوتاه ترین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت پنج روز از وقوع حادثه(تعطیلات رسمی محاسبه نمی گردد)به شرکت بیمه خود اطلاع دهد و موارد ذیل را در این خصوص رعایت نماید:
-هر نوع درخواست و مطالبه و ادعای کتبی یا شفاهی یا ارسال اظهارنامه ،اقامه دعوی در مراجع قضایی را به اطلاع بیمه گر برساند .
-شرایط مطالبه یا دعوی با نام و نشانی مطالبه کننده یا اقامه کننده دعوی و هر دلیلی که به موجب آن مطالبه و درخواست خسارت یا دعوی شده .
-مشخصات زیاندیده نام ونشانی شاهدان احتمالی مبلغ مورد ادعا و هر اطلاعات دیگری که به موضوع مربوط می گردد.
-اسناد و مدارکی را که مربوط به این حادثه در اختیار دارد به بیمه گر تسلیم نماید
-بیمه گر را در تحقیق و رسیدگی و دفاع کمک نماید.
توجه: بیمه گذار بایستی جهت بازدید از محل حادثه و انجام امور کارشناسی همکاری لازم را با بیمه گر به عمل آورد.

در زمان اعلام حادثه بیمه گذار می بایست اطلاعات ذیل را نیز به بیمه گر ارائه دهد :

شماره بیمه نامه ، زمان و مکان حادثه ، مشخصات زیاندیده یا زیاندیدگان و شرح مختصری در خصوص نحوه بروز حادثه و علت اولیه وقوع آن

Haken gruen_2Dمدارك لازم دریافت خسارت بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان به شرح ذیل می باشد:

 

مدارک مورد نیاز در صورت جراحت ( هزینه پزشکی ) و نقص عضو بیمه مسئولیت کارفرما:

 • گزارش حادثه ( ترجیحا تکمیل شده با فرم سازمان تامین اجتماعی )
 • مدارک شناسایی زیاندیده (کپی کارت ملی و شناسنامه )
 • گزارش بازرس اداره کار ( مبنی بر تعیین میزان قصور کارفرما یا عوامل وی )
 • تمامی گزارشات پزشکی قانونی ( در صورت مراجعه زیاندیده به مراجع قضایی )
 • تمامی مدارک بیمارستانی  برگ اورژانس الزامیست و در صورت هزینه های پزشکی ارائه تمامی فاکتورهای پزشکی و بیمارستانی
 • گواهی پزشک معتمد بیمه گر در خصوص نوع حادثه و خاتمه درمان
 • رونوشت بیمه نامه , و ضمائم آن( تمامی صفحات پشت و رو)
 • مدارک استخدامی ، کارت اشتغال به کار و یا کپی لیست تامین اجتماعی در ماه وقوع حادثه و یک ماه قبل آن
 • در پروژه های ساختمانی کپی پروانه ساختمان
 • اصل رأی دادگاه (در صورت شكایت )
  سایر:طبق نظر کارشناس بیمه گر ممکن است مدارک دیگری نیاز باشد.

 

مدارک مربوط به غرامت فوت بیمه مسئولیت کارفرما:

 • گزارش حادثه ( ترجیحا تکمیل شده با فرم سازمان تامین اجتماعی )
 • مدارک استخدامی ، کارت اشتغال به کار و یا کپی لیست تامین اجتماعی در ماه وقوع حادثه و یک ماه قبل آن فتوکپی برابر اصل شده گزارش بازرس اداره کار (مبنی بر تعیین میزان قصور کارفرما یا عوامل وی)
 • کپی برابر اصل شده :
  – شناسنامه باطل شده متوفی
  – گواهی فوت و جواز دفن
  – گواهی انحصار وراثت
  – گزارش پزشکی قانونی
  – گزارش مقامات انتظامی
  – رای دادگاه ( در صورت انجام شکایت و تشکیل پرونده در دادسرا )
  – قیم نامه و نامه اداره سرپرستی ( در صورت وجود فرزند یا فرزندهای صغیر )
 • تصویر شناسنامه های وراث قانونی متوفی
 • برگه ماموریت متوفی ( در صورت فوت به هنگام ماموریت )
 • رونوشت بیمه مسئولیت کارفرما(تمامی صفحات پشت و رو)
 • در بیمه نامه ساختمانی کپی پروانه ساختمان
  سایر: طبق نظر کارشناس بیمه گر ممکن است مدارک دیگری جهت دریافت خسارت  بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان نیاز باشد.