بیمه تمام خطر نصب

بیمه تمام خطر نصب

‌‌‌‌‌
‌‌‌
‌‌‌
‌‌

Haken gruen_2Dمعرفی بیمه تمام خطر نصب(بیمه مهندسی)

در پروژه های بزرگ ساخت مانند برج ها ، کارخانجات، پالایشگاه ه ها ،نیروگاه ها ، پتروشیمی و…که اقلام و وسایل راه اندازی پروژه از مصالح ساخت و ساز ارزش بیشتری دارد برای تحت پوشش داشتن تمام ریسک اموال و تجهیزات پروژه استفاده از بیمه تمام خطر نصب لازم و امنیت خاطر برای ادامه روند پروژه است.

‌‌‌‌‌
‌‌‌
‌‌‌
‌‌‌

Haken gruen_2Dموارد خارج از پوشش بیمه تمام خطر نصب(بیمه مهندسی)، استثنائات Exclusions

برخی از مواردی که بیمه گر در بیمه تمام خطر نصب تعهد نمی نماید:
-جنگ و آشوب و هرگونه تشعشعات هسته ایی و رادیواکتیو و ….
-عمل عمد بیمه گذار یا نمایندگان وی
-هرگونه جرائم  و دعوای قضایی قابل خرید ، پروژه
-توقف کار کل پروژه یا قسمتی از آن

‌‌‌‌‌
‌‌‌
‌‌‌
‌‌‌

Haken gruen_2Dمدت بیمه تمام خطر نصب(بیمه مهندسی)

در بیمه تمام خطر نصب (بیمه مهندسی) مدت بیمه از زمان شروع کار یا بعد از اقلام و وسایل مربوط به پروژه که در جدول مشخصات قابل نصب ارائه شده از سوی بیمه گذار در محل نصب پروژه تخیله شد شروع می گردد و اتمام مدت بیمه زمانی است که کار پروژه مورد نظر تحویل داده شد یا نخستین آزمایش راه اندازی پروژه هر کدام که زودتر انجام شود و با توافق با شرکت بیمه حداکثر چهار هفته از شروع آزمایش پایان می پذیرد مگر اینکه توافق کتبی دیگری بین بیمه گذار و بیمه گر انجام شده باشد.
-اگر آزمایش و یا تحویل نسبت به قسمتی از پروژه باشد تعهد بیمه گر نسبت به آن قسمت با شرایط یاد شده تمام می گرددو نسبت به ماشین آلات و تاسیسات دیگر پروژه ادامه می یابد.
-در صورت استفاده از وسایل دست دوم تعهد بیمه گر در لحظه شروع آزمایش تمام می گردد.
-در هر حال اعتبار مدت بیمه تمام خطر نصب حداکثر تاریخ مندرج در جدول مشخصات بیمه نامه می باشد و در آن تاریخ تعهد تمام می شود مگر توافق کتبی دوباره ایی صورت پدیرد.

‌‌‌‌‌
‌‌‌
‌‌‌
‌‌‌

Haken gruen_2Dشرایط عمومی و اختصاصیبیمه تمام خطر نصب(بیمه مهندسی)

شرایط عمومی بیمه تمام خطر نصب(بیمه مهندسی):
-بخش های مشخصات و جدول مندرج در این بیمه نامه جز لاینفک بیمه تمام خطر نصب می باشد.
-هرگونه پرداخت خسارت از سوی بیمه گر تنها مشروط به آن است که بیمه گذار مقررات و مفاد این بیمه نامه را رعایت نماید و به تمامی سوالات مربوط به فرم پیشنهاد بیمه نامه به درستی جواب داده باشد و وظایف را که به عهده دارد انجام دهد.
-در صورت وقوع هر نوع حادثه موضوع این بیمه نامه بیمه گذار باید:
۱)بلافاصله مراتب را به بیمه گر اطلاع دهد.
۲)برای جلوگیری از گسترش آسیب کلیه اقدامات حفاظتی که برای بیمه گذار ممکن است را عمل نماید.
۳)قسمت های آسیب دیده را به همان حال حفظ نماید و در اختیار مامور بیمه قرار دهد.
۴)کلیه اطلاعات و مدارک مورد درخواست بیمه گر را تهیه نماید.
۵)در مواردی که خسارت ناشی از دزدی سرقت یا شکست حرز است مقام های انتظامی را مطلع سازد.
-بیمه‌گر اگر آسیب یا خسارتی تا ظرف مدت ۱۴ روز پس از وقوع حادثه به اطلاع وی نرسد هیچگونه تعهدی نمی پذیرد.
-بیمه گذار برای جلوگیری از هر گونه آسیب یا اتلاف نسبت به اشخاص ثالث به هزینه خود اقدام نماید و توصیه های بیمه گر را رعایت نماید.
-بیمه گذار باید قوانین و مقررات و توصیه های کارخانه سازنده را رعایت نماید.
-نمایندگان بیمه گر می توانند در هر زمان مناسب مورد و موضوع بیمه را ارزیابی و بررسی نمایند و بیمه گذار موظف است در این مهم کمک لازم را با بیمه گر بنماید.
-بیمه گذار می تواند در خصوص خسارت و آسیب های جزیی که حدود آن توسط بیمه گر تعیین می شود نسبت به تعمیر یا تعویض اقدام نمایددر موارد دیگر باید به نماینده بیمه گر فرصت داده شود تا مورد را رسیدگی نماید و سپس با توافق دست به تعمیر و … اقدام نماید
-چنانچه اقلام خسارت دیده به موقع و به نحو مناسب تعمیر نشود بیمه‌گر نسبت به آن تعهدی نخواهد داشت.
-بیمه گذار موظف و متعهد است که به هزینه بیمه گر هرگونه اقدام را که بابت دریافت  غرامت به اشخاص ثالث لازم می داند انجام دهد یا دستور انجام آن را بدهد.
-هرگونه اختلاف در مبلغی که موضوع این بیمه نامه است با دو کارشناس از طرفین ظرف یک ماه
-در صورتیکه دریافت خسارتی خارج از حقیقت ادعا گردد یا همراه با قصد و تقلب باشد کلیه حقوق ناشی از این بیمه‌نامه می تواند از سوی بیمه گر منتفی شود.
-در زمان وقوع خسارت اگر بیمه نامه دیگری نیز وجود داشته باشد بیمه گر نسبت به سهم خود مسئول جبران خسارت موضوع بیمه تمام خطر نصب می باشد.

‌‌‌‌‌
‌‌‌
‌‌‌
‌‌‌

شرایط،تعهدات و خسارات تحت پوششبیمه تمام خطر نصب(بیمه مهندسی) Exclusions :

بخش یک – خسارت مادی
بیمه گر تعهد می نماید با توجه به جدول مندرجات بیمه تمام خطر نصب در طول مدت اعتبار بیمه نامه هر گاه به طور ناگهانی دچار خسارت فیزیکی غیر قابل پیش بینی(حادثه)شود و نیاز به تعمیر و تعویض باشد،بیمه گر با پرداخت نقدی یا به انتخاب خود با تعمیر یا تعویض مورد آسیب دیده خسارت را در هر حادثه حداکثر تا میزان مشخص شده و حداکثر تا مبلغ بیمه مندرج در جدول جبران نماید.بیمه گر حتی برداشت ضایعات مربوط به خسارت را تحت پوشش قرار می دهد و البته مبلغ این خسارت در بیمه نامه قید می شود.

البته این بخش استثنایاتی را هم در بر دارد که به طور معمول از سوی بیمه گر به بیمه گذار اعلام می گردد.

بخش دو-مسئولیت نسبت به اشخاص ثالث

بیمه گر در صورت حادثه خسارت های که در آنها بیمه گذار به موجب قانون مسئول شناخته شود حداکثر تا مبلغ مشخص شده در بند مشخصات جدول جبران خواهد کرد:
-صدمات جسمی و جانی به اشخاص ثالث
-صدمه آسیب و اتلاف به اموال اشخاص ثالث از حادثه (عملیات نصب،ساختمان یا آزمایش )اقلام مورد بیمه در بخش یک در مدت اعتبار بیمه نامه و در محل اجرای پروژه یا مجاور آن.
-کلیه هزینه های دادرسی که بیمه گذار پرداخت نموده است
-کلیه هزینه های که با توافق با بیمه گر ، بیمه گذار تعهد کرده است با توجه به سقف خسارات مندرج در بیمه نامه

البته این بخش استثنایاتی را هم در بر دارد که به طور معمول از سوی بیمه گر به بیمه گذار اعلام می گردد.

البته این بخش استثنایاتی را هم در بر دارد که به طور معمول از سوی بیمه گر به بیمه گذار اعلام می گردد.

‌‌‌‌‌
‌‌‌
‌‌‌
‌‌‌

Haken gruen_2Dراهنمای خرید بیمه تمام خطر نصب(بیمه مهندسی) و صدوربیمه:

بیمه کلیک آمادگی خود را جهت برگزاری جلسات با کارفرمایان و سازمان ها جهت مشاوره تخصصی و ارایه اطلاعات کامل اعلام می نماید

همینطور جهت مشاوره تخصصی در کلیه امور بیمه ای مربوط به کلیه شرکتهای بیمه ای ، اعلام آمادگی می نماییم.

توجه: حتی در صورت داشتن بیمه تمام خطر نصب مفتخر خواهیم بود به عنوان مشاور بیمه در کنار شما باشیم.

هر شرکت بیمه ای مد نظر شما باشد راه حل ما برای اخذ خدمات قابل قبول در بخش بیمه عمراجرایی می باشد

مشاوره تخصصی رایگان

لطفا صبر کنید

با ما تماس بگیرید ،پس از مشاوره توسط کارشناسان حرفه ایی ما و تعیین صحیح ریسک، پوشش های مورد نیاز پروژه ،تکمیل فرم پیشنهاد و بازدید کارشناس بیمه گر از مورد بیمه(در صورت نیاز) و تعیین نرخ و شرایط، بیمه تمام خطر نصب صادر خواهد شد.

درخواست بیمه نامه:

با ما تماس بگیرید

#
#
با ما تماس بگیرید

Haken gruen_2Dفرم پیشنهاد بیمه تمام خطر نصب(بیمه مهندسی)

winrar-icon فرم پیشنهاد بیمه تمام خطر نصب را اینجا دریافت نمایید
‌‌‌‌‌
‌‌‌
‌‌‌
‌‌‌

Haken gruen_2Dراهنمای دریافت خسارت

در بیمه تمام خطر نصب می توانید برای اطلاعات بیشتر به لینک پرداخت خسارت بیمه مهندسی مراجعه نمایید.
‌‌‌
‌‌‌