بیمه گذار محترم

پرداخت حق بیمه، بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه کارآفرین به یکی از روش های زیر به انتخاب شما انجام می پذیرد:

۱- پرداخت با استفاده از شناسه و مراجعه به بانک ملت:
در این روش پرداخت باید فیش بانکی حاوی شناسه را از ما دریافت نموده سپس با مراجعه به بانک ملت جهت پرداخت اقدام نمائید.

۲- پرداخت الکترونیک:
در این روش پرداخت بعد از دریافت کد بیمه گذار و کد اعلامیه بدهکار از ما، می توانید جهت پرداخت کلیک نمایید.

۳-پرداخت از طریق کلیه کارت های بانکی عضو شتاب به شماره حساب ذیل :
شماره کارت مقصد : ۶۰۳۷۹۹۱۴۸۶۹۰۶۳۸۵
شماره شبا : ۸۴۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰۴۱۶۹۵۴۳۰۰۹
نام دارنده حساب : ماندانا بیات

۴-پرداخت حق بیمه طی چک:
در وجه شماره حساب ۵۷۴۷۷۴۷۷۵۴ نزد بانک ملت به نام بیمه کارآفرین

توجه : جهت هر گونه پرداخت و تاییدیه آن با ما (بیمه کلیک) در ارتباط باشید.


تماس با ما:

شماره تلفن:

۸۸۲۴۷۰۱۷

۸۸۲۴۷۰۱۸

 ۸۸۲۴۵۵۲۰

شماره تلگرام:             ۰۹۰۱۶۴۹۴۵۴۴