درباره ما

کارگزاری رسمی بیمه بانیان آسمان آبی با مجوز ۱۰۴۳ از سوی بیمه مرکزی شروع به کار نمود. این کارگزاری با بینش استراتژیک و پشتوانه تیم کارشناسان حرفه ایی مجرب خود که با همدلی و همراهی با بیمه گذاران توانست در زمانی اندک جایگاه خود را به یکی از وزین ترین و تاثیرگذارترینن مجموعه های بیمه ایی در صنعت بیمه ارتقا دهد ، گواه ما پروژه های بیمه ایی و بیمه گذاران از اصناف مختلف و وزارت خانه ها و سازمان های دولتی و خصوصی معظم در کل کشور و رضایتمندی آنها از استفاده خدمات بیمه ایی با بهترین نرخ و شرایط و انتخاب شرکت بیمه ایی مناسب آن خدمات بیمه ایی  و همراهی لحظه به لحظه این مجموعه درزمان وقوع خسارت می باشد.
با وجود سایت حاضر بر آن هستیم تا بتوانیم خدمات بیمه را از طریق سایت www.BimeClick.com و  ایجاد امکان بهترین مشاوره On line  ،بررسی و درر نهایت تصمیم و خرید از تمامی شرکت های بیمه ایی از جمله : بیمه ایران ،بیمه آسیا، بیمه دانا ، بیمه البرز ، بیمه کارآفرین ، بیمه پارسیان ، بیمه پاسارگاد، بیمه سامان ، بیمه ما ، بیمه رازی ، بیمه ملت، بیمه معلم بیمه سینا بیمه تجارت نو ، بیمه دی وبیمه SOS …. ایجاد نماییم .