بیمه SOS

بیمه SOS

شرکت کمک رسان ایران از شرکت های موفقی بوده که در زمینه خدمات بیمه ای و مخصوصا  بیمه های درمانی در حال فعالیت است. بیمه SOS از سال 1371 در حال فعالیت می باشد. در سال های فعالیت خود هم همواره از نظر جلب رضایت مشتریان توانسته نمره خوبی را بدست آورد.