بیمه کوثر

 بيمه کوثر با مجوز بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران در تمام امور بيمه‌هاي بازرگاني اعم از اموال، اشخاص، مسئوليت و مهندسي آغاز به‌کار نموده است.  بيمه کوثر با هدف ايجاد تحول و ارائه خدمات بيمه‌اي متفاوت و برتر با رويکردي خدمت محور و با تاکيد بر گسترش بيمه‏ هاي زندگي به خانواده ها و ادارات در حال ارائه خدمات بیمه ای می باشد.