بیمه پاسارگاد
شرکت بیمه پاسارگاد به منظور عرضه خدمات بیمه ای در زمینه بیمه های زندگی و غیر زندگی توسط گروه مالی پاسارگاد در سال 1385تاسیس شد. بیمه پاسارگاد  همواره با فعالیت های منظم و حرفه ای خود در صنعت بیمه توانسته در مدت کوتاه فعالیت خود در صنعت بیمه پیشرفت های قابل توجهی را داشته است . شبکه گسترده فروش شرکت با بهره گیری از کارشناسان و متخصصین کارآزموده صنعت بیمه در سراسر کشور از ویژگی های مطرح بیمه پاسارگاد می باشد.