بیمه پارسیان

بیمه پارسیان

بیمه پارسیان در سال 1382 تاسیس گردید. عمده سهامداران این بیمه بانک پارسیان، شركت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو و شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي صنعت نفت می باشد. بیمه پارسیان در انجام كليه  امور بيمه هاي بازرگاني اعم از بيمه هاي  اموال ، مسئوليت و اشخاص در حال فعالیت می باشد.