بیمه نوین

شرکت بیمه نوین با همکاری سه گروه بانکی و مالی بانک اقتصاد نوین و شرکت صنعتی توسعه صنایع بهشهر و  شرکت ساختمانی بین المللی استراتوس و شرکت های وابسته در سال 1384 تاسیس شد. بیمه نوین در تمامی رشته های بیمه ای اعم از اشخاص ، اموال و مسئولیت فعالیت دارد. بیمه نوین همواره با کارشناسان مجرب خود سعی در جلب رضایتمندی مشتریان خود داشته است.