بیمه معلم

بيمه معلم  در سال 1373 با عنوان شرکت بیمه صادرات و سرمایه گذاری در سال 1373 تاسیس گردید و در سال 1386 با تصمیم سهامداران جدید نام شرکت به بیمه معلم تغییر نام یافت. هم اکنون بیمه معلم  توانست به تدريج دامنه فعاليتهاي خود را توسعه داده و موفق به اخذ مجوز فعاليت از بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران در کليه رشته هاي بيمه زندگي و غير زندگي و اتکائي گردد.