بیمه ما

شركت بيمه ” ما ” در سال 1390 امتیاز فعاليت خود را در انواع بيمه هاي اموال ، اشخاص و مسئوليت از بيمه مركزي ايران دريافت كرده است و از آن تاريخ تا كنون توانسته است با به كارگيري كارشناسان متخصص در صنعت بيمه ، به جايگاه خوبي در ميان شركت هاي بيمه برسد .شركت “بيمه ما ” هم اكنون با بيش از20 شعبه و 1000 نماينده در سراسر كشور در انواع رشته هاي بيمه فعاليت مي كند و آماده خدمت رساني به بيمه گزاران محترم است .