بیمه سینا

بیمه سینا

بیمه سینا در سال 1382 فعالیت بیمه گری خود را آغاز نمود. هم اكنون شركت بيمه سينا در تمامي رشته هاي زندگي و غير زندگي در زمينه پذيرش و قبولي بيمه اتكايي از ساير شركتهاي بيمه فعال در بازار بيمه ايران، به عنوان يكي از شركتهاي خصوصي مطرح مشغول به فعاليت مي باشد.