بیمه رازی

بیمه رازی

بیمه رازی از سال 1382 با مجوز بیمه مرکزی جمهوری اسلامی به عنوان یکی از اولین شرکت های بیمه خصوصی وارد صنعت بیمه شد. بیمه رازی براي تضمين تعهدات خود در بيمه­ هاي حمل و نقل، آتش­ سوزي و تمام خطر مقاطعه­ کاري از طريق پوشش اتكايي مطمئن استفاده کرده است و در طی این سال ها توانسته پیشرفت خوبی را در ارتقای سطح خدمات بیمه به مشتریان و توسعه فرهنگ بیمه ای را داشته باشد.