بیمه دی

بیمه دی در سال 1383 با اخذ مجوز رسمی از بیمه مرکزی ایران و شورای عالی بیمه تاسیس گردید. این شرکت به طور مستمر سعی در ارایه خدمات بهینه و مطلوب به بیمه گذاران خود را نموده است.