انواع بيمه های اتومبیل

بیمه شخص ثالث

ما مسئول آسیب و خسارتی که عمدا و سهوا به دیگران وارد می کنیم هستیم و باید آنرا جبران نماییم ، بیمه ثالث تقصیر ما را در حادثه رانندگی پوشش می دهد.

ادامه مطلب

بیمه بدنه اتومبیل

اتومبیل ما علاوه بر استهلاک در معرض حوادثی قرار دارد که حتی ممکن است موجب تلف کلی اتومیبل گردد،بیمه بدنه راه حلی جهت جبران خسارت می باشد .

ادامه مطلب